Vård & Omsorg

Vård och omsorg

Tillsammans med våra kunder inom vård och omsorg, har vi skapat en lösning som ger fullständig kontroll över brukare, kostnader, bidrag och underlag för fakturering.

Det är i många fall en relativt komplex behovsbild som knyts samman till en robust faktureringslösning som ger goda möjligheter till analys och datadrivna beslutsprocesser. Pectors expertis och branscherfarenhet i kombination med djup kunskap och erfarenhet av Visma gör att vi kan leverera strategier och en affärssystemslösning som stödjer hela värdekedjan för att förändra er verksamhet och bli branschledare.