Vad är en e-faktura?

Vad är en e-faktura?

En e-faktura, eller elektronisk faktura, är en digital version av en faktura som skickas och tas emot elektroniskt. Istället för att skrivas ut på papper och skickas med posten eller e-postas som en PDF-fil, skapas och överförs e-fakturan i ett strukturerat elektroniskt format som skickas mellan system.

 

Vilka fördelar finns med e-faktura?

Effektivitet: E-fakturor kan skapas och distribueras snabbt med automatiserade processer, vilket minskar tidsfördröjningar.

Minimerad risk för fel: E-fakturor minskar risken för felaktigheter som kan uppstå vid manuell hantering av pappersfakturor.

Kostnadsbesparingar: E-fakturor minskar utgifter för papper, porto och arkivering, vilket sparar pengar på lång sikt.

Förenklad arkivering: E-fakturor kan enkelt arkiveras elektroniskt och är lättillgängliga.

Bättre spårbarhet: E-fakturor ger bättre kontroll och spårbarhet över fakturaprocessen, inklusive när fakturor skickades, öppnades och betalades.

Automatisering: E-fakturor kan integreras med företagets ekonomisystem och betalningsprocesser, vilket möjliggör automatiserad hantering av fakturor och betalningar.

Säkerhet: E-fakturor kan krypteras och säkerställa att fakturainformation är skyddad och inte riskerar att hamna i fel händer.

Snabbare betalningar: Eftersom e-fakturor kan hanteras snabbare och mer effektivt än pappersfakturor, kan företagen få sina betalningar snabbare.

Miljöhänsyn: Genom att minska användningen av papper minskar e-fakturor den miljömässiga påverkan av fakturahantering.

Global användning: E-fakturor är internationellt accepterade och underlättar handel över gränserna.

 

För att använda e-fakturor krävs det ofta att både avsändare och mottagare har kapacitet att hantera dem elektroniskt. Det finns också standarder och protokoll för att underlätta säker och enhetlig överföring av e-fakturor mellan olika företag och organisationer. E-fakturor är en viktig del av digitaliseringen av ekonomiska processer och kan spara tid och resurser samtidigt som de minskar riskerna för felaktig hantering av fakturor.