Skillnaden på Visma Business och Visma Administration

Skillnaden på Visma Business och Visma Administration

Visma Business är extremt flexibelt och kan ofta med ganska enkla medel anpassas till er verksamhet. Systemet är betydligt större än Visma Administration och hanterar att många användare samtidigt arbetar i programmet utan problem eller driftstörningar. Det finns betydligt fler ansvarsenheter/redovisningsdimensioner i Business som man kan nyttja för uppföljning. Du kan ha öppet flera bolag samtidigt och enkelt växla mellan dessa. Business har en tung logistikmodul där det bl.a. finns stöd för flera lagerställen och ordertyper såsom uthyrning, utlåning. Detta är bara några fåtal punkter, enklast är att vi kontaktar varandra för en vidare diskussion.

 

Läs vidare om Visma Business