Kostnader kopplade till ett affärssystemsbyte

Kostnader kopplade till ett affärssystemsbyte

Direkta kostnader förenade med ett affärssystemsbyte består oftast av licenskostnader, nyttjanderätt, supportavtal och projektkostnad. För molnbaserade lösningar: Månatlig kostnad i tillägg till de ovanstående tillkommer kostnader för implementationen. Projektkostnaden för konsulttimmar är beroende av hur många timmar leverantören har uppskattat. Systemleverantören ger alltid en preliminär kostnadsuppskattning vid offertanbud.

Det är vanligt att affärssystemsbyten väcker fler nya behov än man initialt planerat för. Så snart fördelarna med ett nytt affärssystem blir konkreta är det vanligt att beställaren vill ha fler funktioner och i takt med att mer funktionalitet efterfrågas så kommer de initiala, preliminära kostnaderna att stiga. Det är viktigt att alla kostnader för eventuella tillägg noggrant dokumenteras av både förtaget och leverantören, och att beslut om tilläggen fattas av styrgrupp eller ledning.

 

Läs vår komplette guide ”Viktiga frågor att besvara innan du byter affärssystem”