Ifrågasätt invanda rutiner och arbetssätt

Ifrågasätt invanda rutiner och arbetssätt

Genom att jobba med förstudier skapas en förståelse för vad som ger värde. Det är vanligt att man fastnar i gamla vanor som lever vidare och gör som vi alltid har gjort utan att det bidrar till verksamhetens mål. Det kan till exempel vara gamla rapporter som ingen läser eller olika moment som kom till för flera år sedan för att lösa ett problem, men som idag har tappat sitt syfte helt och hållet. Med kartlagda processer kan vi börja ifrågasätta vanemässiga arbetssätt och identifiera förbättringsområden som gör att vi på ett mer effektivt sätt skapar värde.

 

Läs vår guide ”Därför bör du göra en förstudie innan du byter system”