Detta innebär det i praktiken att byta affärssystem

Detta innebär det i praktiken att byta affärssystem

Behovet att byta ut sitt gamla affärssystem uppkommer i många olika situationer. Vanligtvis är det kopplat till tillväxt eller att funktionalitet man behöver inte finns i det befintliga affärssystemet. En indikator på att det är dags att se över sitt nuvarande system är om det läggs för mycket tid på drift och administrativa uppgifter som enkelt borde gå att automatisera.

Att byta till ett nytt affärssystem tar oftast ett par månader vilket innebär en del arbete för företaget. Förhoppningen är självklart alltid att man byter till ett system som förbättrar och effektiviserar verksamheten framåt. Genom att gå igenom och analysera de processer som finns ökar möjligheten för ett framgångsrikt systembyte. Det är viktigt att organisationen är förberedd på de förändringar som komma skall men också planering och tydlig kommunikation. Nyttan av ett affärssystemsbyte kommer inte direkt utan successivt, när de nya arbetssätten har satt sig.

 

Läs vår kompletta guide ”Frågor att besvara innan du byter affärssystem”