Därför bör ni fundera på att automatisera ekonomiavdelningen!

Automatisera ekonomiavdelningen

Automatisera din ekonomiavdelning

Vad kan automatiseras på en ekonomiavdelning?

Det finns mängder av moment att automatisera men det gäller att börja någonstans, små steg är bättre än inget. När ni väl har börjar detta arbete kommer ni vilja fortsätta! Här kommer några bra exempel på vad ni kan börja med att automatisera som vanligtvis tar mycket onödig tid.

Fakturering och fakturahantering:
Generering av fakturor, distribution, och hantering av inkommande fakturor.

Bokföring:
Automatiserad bokföring av transaktioner och uppdatering av företagets finansiella register.

Lönehantering:
Beräkning och distribution av löner, inklusive skatteavdrag och rapportering.

Kreditkontroll:
Automatiserad kontroll av kreditvärdighet för kunder och leverantörer.

Riskhantering:
Automatiserad övervakning av finansiella risker och varningar vid avvikelser.

Skattedeklaration:
Automatiserad beräkning och deklaration av skatter och moms.

Analys:
Generering av rapporter och analyser av företagets ekonomiska prestanda.

Budgetering och prognostisering:
Automatiserad skapande och uppföljning av företagets budgetar och prognoser.

Avstämningar:
Automatiserad avstämning av finansiella konton och balansräkning.

Kreditkontroll och inkasso:
Automatiserad övervakning av obetalda fakturor och påminnelser till kunder.

Rapportering:
Automatiserad generering och distribution av finansiella rapporter.

Genom att automatisera dessa moment kan ni på ekonomiavdelningen effektivisera många processer, minska risken för fel, och frigöra tid för mer strategiska uppgifter och analys.

 

Automatisering är inte en process som syftar till att minska arbetskraften och ersätta människor. Istället handlar det om att maximera potentialen för att använda dina resurser på ett mer effektivt sätt. Automatisering kommer att öka betydelsen av ekonomers roller, snarare än att minska dem. Automatisering av ekonomiavdelningen kan vara fördelaktig av flera skäl:

 • Effektivitet: Automatisering minskar manuellt arbete och ökar effektiviteten i bokföringsprocesser och rapportgenerering.
 • Korrekthet: Minskad risk för mänskliga fel i finansiella transaktioner och bokföring.
 • Tidsbesparing: Du kommer att spara tid genom att automatiskt hantera upprepade och tidskrävande uppgifter snabbare än manuellt arbete.
 • Bättre beslutsunderlag: Moderna system kan generera realtidsdata och analyser, vilket ger företaget bättre insikter och beslutsunderlag.
 • Kostnadsbesparing: Automatisering hjälper till att minska kostnader genom att minska behovet av manuell arbetskraft och möjliggöra resursallokering på ett mer strategiskt sätt.

Allt detta sammantaget bidrar till lägre kostnader och gör att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare.

 

 Viktigt att tänka på innan ni sätter igång

Innan ni ger er ut på er resa mot automatisering är det avgörande att tydligt fastställa varför ni genomför detta. Vad för värde kommer den att skapa för era medarbetare och verksamheten som helhet? Det är viktigt att bygga starka argument för att engagera hela organisationen från allra första början.

Det är viktigt att förstå att automatisering är ett omfattande och komplicerat projekt som kommer att pågå parallellt med era vanliga verksamhetsprocesser en tid.  Det är även klokt att undvika att fastna i detaljer och istället lyfta blicken för att identifiera de större flödena inom verksamheten där automatisering kan generera de mest betydande fördelarna. Tillåt automatiseringen att utvecklas stegvis med mätbara mål. På så sätt kan ni skapa en stabil grund för en framgångsrik automatisering av era processer.

 • Tydliga mål och syften: Definiera klara mål och syften med automatiseringen som vi nämnt ovan. Vad försöker ni uppnå med automatiseringen? Vilka problem eller utmaningar vill ni lösa? Se till att svara på dessa frågor, det är jätteviktigt.
 • Kartläggning: Noggrant analysera och förstå era nuvarande ekonomiprocesser. Vilka uppgifter kan automatiseras och vilka måste förbli manuella? Det är viktigt att identifiera var automatiseringen kommer att ha mest nytta.
 • Förstudie: En förstudie är bra att börja med innan man implementerar ett nytt system, då kommer implementationen gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv. Vi finns här för er om ni är nyfikna på att göra en förstudie, hör gärna av er.
 • System: Välj rätt system för automatiseringen. Se till att de är kompatibla med era befintliga system och att de kan anpassas efter era specifika behov. Tillsammans hjälper vi er att hitt rätt systemlösning.
 • Kostnadsanalys: Upprätta en noggrann analys av kostnader och fördelar. Automatisering kan ha initiala investeringskostnader, men det är viktigt att bedöma hur det påverkar långsiktig lönsamhet.
 • Kontinuerlig utvärdering: Efter implementeringen är det viktigt att fortlöpande utvärdera automatiseringsprocessen och säkerställa att den fortsätter att möta era mål och behov. Vi arbetar tätt med våra kunder för att säkerställa att kundens behov är uppfyllda och jobbar långsiktigt med detta hela tiden.