Anledning att göra en förstudie

Anledning att göra en förstudie

Kan vara lockande att hoppa över – Men gör inte det!

Att hoppa över förstudien kan vara frestande för att man vill komma igång snabbt, men då ska man också vara medveten om alla risker man tar. Hoppar du över förarbetet löper du större risk att missa viktiga delar i projektet som kan ta längre tid i framtiden och överskrida budgeten.

För att du ska kunna skapa värde för din organisation, dina kunder och potentiella köpare rekommenderar vi att du utformar en projektgrupp och tar hjälp av en erfaren projektledare tillsammans med oss som kan lägga grunden som krävs för att bytet ska gå smidigt och att budgeten hålls. Genom att beskriva processer visuellt synliggörs hur ni arbetar i verksamheten och vi tillsammans får en övergripande förståelse för hur olika delar av organisationen bidrar till att skapa värde. 

Läs vår guide ”Därför bör du göra en förstudie innan du byter system”