OneStop Reporting

OneStop Reporting- komplett BI-verktyg

Analysverktyget OneStop Reporting ger er goda möjligheter att få en översikt och kontroll över intäkter, kostnader och projekt. Ni kan dessutom borra ned er på detaljnivå för att svara på frågorna vad, hur och varför?

I OneStop Reporting kan ni med fördel skräddarsy egna rapporter helt efter behov och önskemål. Report Designer är integrerat med Excel för utformning och redigering av rapporter- och budgetmallar. I Report Designer arbetar ni med dra-och-släpp funktionalitet vilket underlättar designprocessen. Slå ihop transaktioner från flera företag men också utforma koncernrapporterna ni behöver. Flera företag kan även inkluderas i en och samma rapport. Produkten är fullt integrerade med en rad olika affärssystem så att ni har åtkomst till all data via våra produkter.

 

Webbaserad budget- och prognosmodul

OneStop Reporting har en webbaserad budget- och prognosmodul som är fullt integrerat med övriga moduler. Registrera budgetdata direkt i webben så att budgeten är tillgänglig i affärssystemet med en gång. Budgetregistrering erbjuder också stödfunktioner som fördelningsnycklar, procentberäkningar, historiska tal och underspecifikationer. Gör budget och analyser, allt byggt på relevanta siffror i affärssystemet.

Ni får full frihet att utforma budgetmodellen utifrån era behov och att registrera budgetdata i realtid på nätet. Genom arbetsflödesprogrammet i OneStop Reporting får ni full kontroll över hela budgetprocessen. Ni kan hantera och tilldela andra slutanvändares uppgifter och följa deras status i arbetet. Få meddelande när slutanvändaren har slutfört sin budgetering och ni kan godkänna den färdiga budgeten. Dessutom finns det en aktivitetslogg som du kan använda för att kommunicera med slutanvändarna. Detta gör i sin tur budgetprocessen enkel och okomplicerad.

 

Automatisera publicering med OneStop Reporting

Få möjligheten att automatisera körningen och publicering av rapporter. Ni väljer rapportmall, vilket företag som rapporten körs på, vem den ska till och när den ska publiceras. Detta innebär att ni kan ställa in automatisk publicering varje vecka, månad, timme och till flera mottagare samtidigt. Analysverktyget ger er full kontroll över rapporteringsprocessen.

 

Boka en demo om du vill veta mer hur OneStop Reporting kan hjälpa er