Hantering av leverantörsfakturor

Underlätta hanteringen av leverantörsfakturor med ett bra system!

DocBox är en applikation för elektronisk fakturahantering som underlättar det dagliga arbetet för er som jobbar i Visma Business.

Med hjälp av DocBox sänker ni därmed kostnader och frigör personella resurser som idag arbetar med hantering av leverantörsfakturor. Alla leverantörsfakturor blir alltså kontrollerade, attesterade och betalda i tid och dessutom ökar säkerheten genom systemets inbyggda kontroller. Exempelvis försvinner aldrig en faktura som hanteras helt elektroniskt, vilket leder till att det hela tiden är möjligt att se vem som arbetar med den.

 

Enkelt leverantörsfaktura-system för användaren

Attestanterna dessutom i ett gränssnitt som är lätt att lära sig och DocBox kräver ingen lokal installation på användarnas persondatorer. DocBox är enkelt och snabbt att implementera i alla slags företag och organisationer oavsett storlek.

 

Funktionalitet:

 • Ankomstregistrering
 • Kontera/Attestera
 • Definitivbokning
 • Direkt överblick av alla användarens aktiva dokument i alla bolag
 • Utredningskö
 • Elektronisk fakturahantering, EDI
 • Förkontering
 • Mailpåminnelse
 • Periodisering
 • Kontostyrning
 • Visning av fakturabilder i reskontran
 • Bifogade dokument
 • Fastighetsmoms
 • Sökfunktion med möjlighet att gruppera på samtliga fält
 • Avtalshantering
 • Matchning mot inköpsorder

 

 

 

Avtalshantering i samma system

Läs vidare om DocBox avtalsmodul här