Effektivisera er organisation genom att digitalisera manuella flöden

Många har idag digitaliserat kundfakturaflödet men det finns fler områden som kan effektiviseras. Exempelvis skicka beställningar, få bekräftelser från leverantörer, få uppdaterade leveransdatum direkt in i affärssystemet. Det samma gäller kundorderflödet så som att ta emot kundens order digitalt, skicka orderbekräftelser till kund samt slutligen fakturera när leveransen är utförd.

Med ett digitalt flöde eliminerar du felkällor och minskar behovet av manuellt arbete. Kommunikationen mellan partnerna sker direkt helt utan dröjsmål. Krav på att kunna hantera digitala order- och fakturaflöden ökar ständigt. För att möta marknadens behov och öka konkurrensfördelen är det viktigt att kunna erbjuda detta för sina kunder och leverantörer. Vi samarbetar med ett flertal stora VAN-operatörer för distribution av ovan nämnda EDI-flöden.