Hur får jag ut rapporter från Visma Administration?

Hallå. Jag har väldiga problem att få ut rapporter från Visma Administration 2000 på det sätt som vi behöver. Jag behöver bland annat få ut försäljningsstatistik månadsvis. Kan ni bygga rapporter utifrån våra önskemål?

Tack för din fråga

Ja det stämmer, vi bygger rapporter och har även ett rapportpaket för Visma Administration. Jag bifogar en bild på en rapport så du ser ett exempel.

Rapportpaketet till Visma Administration som är färdig innehåller dessa delar:

  • Åldersfördelad Kundreskontra I den här rapporten kan du gå ner på djupet från saldot per kund, till respektive faktura. Sortera och bryta rapporten per säljare/distrikt eller annan indelning du har på kunden.
  • Enkel likviditetsrapport som bygger på kundreskontra, leverantörsreskontra och saldon på likviditetskonton i huvudboken
    Denna finns som tabell och graf. I tabellen kan du också gå på djupet ner till fakturanivå för att se vilka fakturor som utgör de förväntade ut/inbetalningarna.
  • Försäljningsstatistik direkt i Excel
    Försäljning per kund och artikel. Du ser den från översiktsnivå till detaljnivå. Samtliga rapporter kan visa all data på summanivå, men du kan också stegvis gå ner till lägsta detaljnivå.

Läs mer här eller kontakta oss för prisuppgifter och mer information.

visma rapporter