Visma Administration 2000

Beskrivning

Ekonomisystemet för medelstora företag

  • Prisomräkning
  • Offerter
  • Beställning
  • Rapportgenerator
  • Prognos
  • Lagerhantering

6 mån serviceavtal ingår, läs mer

Extra användarlicenser.

Jämför funktioner

19 990kr

Arbeta med hela flödet, från att du skrivit en offert
till en färdigställd faktura.

 

Rapportpaket

Kom igång-hjälp