DocBox

Beskrivning

Priset betalas per månad

DocBox är en applikation för hantering av leverantörsfakturor

 • Ankomstregistrering
 • Kontera/Attestera
 • Definitivbokning
 • Direkt överblick av alla användarens aktiva dokument i alla bolag
 • Utredningskö
 • EDI
 • Förkontering
 • Mailpåminnelse
 • Periodisering
 • Kontostyrning
 • Visning av fakturabilder i reskontran
 • Bifogade dokument
 • Fastighetsmoms
 • Sökfunktion med möjlighet att gruppera på samtliga fält

1 575kr

Grundmodul inkl. 5 användare ingår (priset är satt per månad)leverantörsfakturor
Alla leverantörsfakturor blir kontrollerade, attesterade
och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller.

DocBox-utbildning