digitaliseringsindex

Pector, 18 januari 2020

Ju högre digitaliseringsgrad, desto högre lönsamhet

Digitaliseringsindex

Årets resultat visar tydligt att verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd!

 

Företag som attesterar fakturor digitalt har ett 11,5 procentenheter högre totalt index. Jämfört med de som inte gör det.

 

Vismas Digitaliseringsindex har tagit tempen på svenska företags digitaliseringsmognad sedan 2016 och är den största undersökningen i sitt slag. Vill du ta del av Vismas undersökning om digital effektivitet i svenska företag och organisationer?

Fyll i din e-postadress så skickar vi dokumentet till dig. ⬇️

 

 

Fler nyheter