Byggbranschens digitala transformation

Business NXT– För större byggbolag som kräver ett flexibelt, skalbart och molnbaserat systemstöd, och är redo att ta klivet in i framtiden.

Boka demo

business nxt

Business NXT – En anpassad systemlösning för byggbranschen.

Med lång erfarenhet inom byggbranschen är vi stolta över att vara en drivkraft i utvecklingen. Business NXT är ett molnbaserat affärssystem med integration mot bland annat Brikkz Reporting som möjliggör ett automatiserat arbete för Successiv vinstavräkning, vilket är en central del för byggbolag. Projektuppföljning är också en avgörande del för att ha koll på lönsamheten i varje unika projekt. Tillsammans kan vi enkelt anpassa och skräddarsy lösningen för att möta specifika behov och erbjuder stöd för att arbeta med många redovisningsdimensioner (så som projekt och läge). Plattformen är lätt att integrera, och gör det enkelt att bygga ihop olika system för att få ihop bra en helhet.

Digitalisering och automatisering

För att modernisera arbetsprocesserna behöver byggbranschen integrera olika digitala verktyg, automatisering & robotteknik. Genom att använda den här typ av teknologier kan produktiviteten och kvaliteten förbättras avsevärt. Det är här Pector kommer in i bilden och ser till att byggbolagen förses med rätt ”verktyg”.

Hållbarhet och Miljömedvetenhet

Byggbranschen står inför utmaningen att minska sin miljöpåverkan. Det är avgörande att använda mer hållbara material och metoder. Energi- och resurseffektivitet är prioriterade områden. Med en modern systemlösning hanterar ni resursåtgången med full kontroll, allt från miljöpåverkan och transporter till svinn på inköp på material.

 

Projektekonomi för byggbranschen

Brikkz är en komplett lösning för hantering av Successiv Vinstavräkning samt projektrapportering för bolag verksamma inom byggbranschen. Det är också helt integrerad med Business NXT. Med lösningen får du alltså full kontroll på ditt prognosarbete och din projektekonomi.

Läs vidare om Brikkz

 

Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och effektivisera ekonomihanteringen hjälper vi byggföretag att fokusera på rätt uppgifter och utvecklar relationerna med våra kunder. Vi har etablerat starka samarbeten med Medius och andra lösningar för leverantörsfakturahantering. Våra partners bidrar till att stärka vårt erbjudande inom administration för byggbranschen.

Anpassade lösningar

Genom medarbetare med många års erfarenhet från byggsektorn har vi kunskap och förståelse som gör att vi kan skräddarsy lösningar som passar branschens unika behov.

Projekthantering och kontroll

Med applikationer för projektstyrning kopplade till Business NXT kan man övervaka bland annat projektstatus, kostnader och prognoser.

Lätt att integrera

För att maximera effektiviteten har vi integrationer mot andra system som exempelvis Brikkz, MediusGo och många andra försystem. Det minskar manuellt arbete och frigör tid, vilket ökar konkurrenskraften på marknaden.

Automatisering

Våra lösningar automatiserar processer som bokslutsarbete, bokföring och nyckeltal. Detta är särskilt viktigt i en bransch där kostnaderna kan fluktuera mycket under pågående projekt för att ha kontroll på marginalkalkylen.

Byggbranschen befinner sig i en spännande fas med många möjligheter och utmaningar. Genom att möta dessa behov kan vi skapa en mer effektiv, hållbar och framgångsrik byggsektor.

Ekonomisk analys

  • Vi ser till att ni kan analysera ekonomisk data genom rapporter och dashboards.
  • Genom att granska intäkter, kostnader, lönsamhet och andra nyckeltal kan vi hjälpa till att skapa insikter som stödjer strategiska beslut.

Projektuppföljning

  • Arbeta med flera olika redovisningsdimensioner, så som projekt, läge, k-ställe etc.
  • Genom att övervaka kostnader, tidplaner och resursanvändning kan byggföretag snabbt identifiera avvikelser och vidta åtgärder.

 

Effektivitetsmätning

  • Vi hjälper kunder att mäta effektiviteten i de egna processerna.
  • Genom att analysera arbetsflöden och produktionsdata kan vi identifiera områden för förbättring.

 

Riskhantering

  • Genom att analysera risker kan vi hjälpa byggföretag att minimera potentiella förluster.

För att arbeta i den här typen av IT-projekt krävs en strukturerad och metodisk strategi.

Här är vår steg-för-steg-process som vi arbetar efter på Pector:

1. Definiera

Mål och Syfte: Tydligt definiera projektets mål och syfte. Vad är det vi vill uppnå tillsammans med kunden.

Omfattning: Identifiera projektets omfattning och begränsningar. Vad ingår och vad ingår inte är saker som behöver definieras?

Kravspecifikation: Skapa en detaljerad kravspecifikation som beskriver projektets funktionella och icke-funktionella krav.

2. Planera

Projektplan: Skapa en projektplan som inkluderar tidslinjer, arbetsuppgifter och resursallokering.

Milstolpar: Definiera viktiga milstolpar för att mäta framsteg.

Resursplanering: Sätt upp projektets resurser och budget.

Organisera Projektet: Utse projektledare och fördela ansvar.

3. Genomför

Arbetsuppgifter: Utför arbetsuppgifter enligt projektplanen.

Kommunikation och Samarbete: Skapa kommunikationskanaler och rapporteringsstrukturer.

Riskhantering: Identifiera och hantera risker under projektets gång.

4. Avsluta

Utvärdera Resultat: När projektet är klart, utvärdera resultaten mot de ursprungliga målen.

Lärdomar: Identifiera lärdomar och förbättringsområden för framtida projekt.

Genom att följa dessa steg kan vi tillsammans med kunden effektivt hantera projektet och säkerställa framgångsrika resultat. För oss är det oerhört viktigt att ha öppen kommunikation och tät dialog med kunden under hela projektets gång. Det är inte bara vi som utbildar och lär kunden, kunden ger oss alltid nya infallsvinklar att se saker och ting på, vilket är lärorikt även i vår utveckling som systempartner.

 

 

Boka demo

 • Skriv gärna vilket system du är intresserad av att titta närmre på