DocBox

Smart hantering av elektroniska fakturor med digitalt attestflöde

DocBox är en applikation för elektronisk fakturahantering (EFH) som underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser som idag arbetar med leverantörsfakturor. Alla fakturor blir kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller. Exempelvis försvinner aldrig en faktura som hanteras elektroniskt, det är hela tiden möjligt att se vem som arbetar med den, dvs inga fakturor glöms bort i skrivbordslådor eller annat. DocBox finns för både Visma Administration och för Visma Business.

 • Ankomstregistrering
 • Kontera/Attestera
 • Definitivbokning
 • Direkt överblick av alla användarens aktiva dokument i alla bolagDocBox är en applikation för elektronisk fakturahantering som bland annat underlättar arbetet.
 • Utredningskö
 • Elektronisk fakturahantering, EDI.
 • Förkontering
 • Mailpåminnelse
 • Periodisering
 • Kontostyrning
 • Visning av fakturabilder i reskontran
 • Bifogade dokument
 • Fastighetsmoms
 • Sökfunktion med möjlighet att gruppera på samtliga fält